Persbericht: Het Tegoedbonnenfonds, een lening voor de terugbetaling van de Corona-tegoedbonnen van de reizigers, is rond.

blog nieuws 2 min

Brugge, 29/11/2021 - Reizigers die hun Corona-tegoedbonnen nog niet terugbetaald hebben gekregen, kunnen gerust zijn: reisorganisatoren kunnen binnenkort beschikken over een lening waarmee ze uitstaande terugbetalingen kunnen uitvoeren en er zo voor zorgen dat iedere reiziger zijn geld terugkrijgt.

De regering heeft middels een MB en KB de toestemming gegeven voor de uitgifte van Corona-tegoedbonnen tussen 19 maart en 19 juni 2020. Dit om touroperators te helpen bij het opvangen van reisannuleringen als gevolg van de Covid-crisis. Zij hadden hun leveranciers reeds betaald en kregen deze sommen niet binnen een redelijke termijn teruggevorderd. Deze tegoedbonnen dienden minstens één jaar geldig te zijn en werden bij voorkeur gebruikt voor het reserveren van een nieuwe reis binnen het aanbod van de betrokken reisorganisator. Reizigers die de terugbetaling hiervan wensen zullen nu ook terugbetaald kunnen worden.

Gezien de huidige context van de crisis en het aarzelende herstel van de reissector, kampen sommige reisprofessionals momenteel nog steeds met cashflowproblemen en beschikken zij bijgevolg niet over voldoende middelen om alle nog in omloop zijnde tegoedbonnen terug te betalen. Om deze situatie te verhelpen heeft de Europese Commissie vorige week het Belgische voorstel voor een tegoedbonnenlening aan reisorganisatoren aanvaard.

De touroperator heeft de mogelijkheid om vóór 30 november 2021 een lening aan te vragen. Wanneer deze lening wordt goedgekeurd, zal hij op uiterlijk 20 januari 2022 het toegekende bedrag van de Belgische Schatkist ontvangen. Uiterlijk op 31 januari 2022 zal de reisorganisator overgaan tot de terugbetalingen aan de reizigers van de coronavouchers waarvoor hij een lening heeft gekregen. Op uiterlijk 31 maart moet hij hiervan rekenschap geven aan de FOD Economie.

Reizigers die de terugbetaling van hun vervallen vouchers nog niet hebben ontvangen, kunnen er zeker van zijn dat de terugbetalingen onderweg zijn en vanaf 31 januari volgend jaar op hun rekening zullen staan.

De sector heeft lang en hard onderhandeld voor de oprichting van dit fonds en is er in nauwe samenwerking met de betrokken kabinetten en verzekeraars in geslaagd om dit geheel te realiseren. Op deze manier bewijst de georganiseerde reissector eens te meer haar meerwaarde naar de reiziger toe.

Met de huidige crisis die verder aanhoudt en met de steeds veranderende reisvoorwaarden blijkt eens te meer het belang van een goede reisprofessional. Dit is een garantie voor een zorgeloze vakantie. Door het aanbieden van flexibelere voorwaarden tot wijzigen en annuleren wanneer een reis eventueel niet kan doorgaan kunnen reizigers volop vooruit plannen en reserveren voor toekomstige vakanties.

Over UPAV:

UPAV, werd in 1937 opgericht, is de Beroepsunie van Franstalige Reisagentschappen (Wallonië en Brussel). De UPAV verdedigt het beroep van reisagent en vertegenwoordigt het op verschillende niveaus, zowel in de openbare als in de particuliere sector.

Over de VVR :

De Vereniging Vlaamse Reisbureaus VZW werd opgericht in 1975. Als erkende vakvereniging ondersteunt en vertegenwoordigt de VVR de professionele reissector op verschillende niveaus versus de publieke en de private sector. De meer dan 600 Nederlandstalige leden in Vlaanderen en Brussel, met meer dan 1000 verkooppunten en waar meer dan 4000 medewerkers actief zijn, verzorgen jaarlijks de vakantie van meer dan 4 miljoen reizigers. Samen met UPAV (Union Professionelle des Agences de Voyages) zorgt VVR voor een unieke vertegenwoordiging op nationaal vlak.