Reizen met Kerstmis, waarom steeds een verplichte quarantaine? Gedrag is belangrijker dan locatie!

3 min

Gedrag is belangrijker dan locatie! Waarom zou je in quarantaine moeten wanneer je voor retour getest bent en negatief bent? Waarom zijn er nog geen sneltesten ter beschikking zodat reizigers voor vertrek en bij retour snel en efficiënt getest kunnen worden daar waar je deze testen in onze buurlanden reeds in de apotheek kan krijgen? De reissector vraagt de politici om zich te houden aan de bestaande procedure met het PLF-formulier en het inzetten van sneltesten in plaats van een de facto verplichte quarantaine van 10 dagen.

De voorbije weken zagen we in de sector een eerste teken van heropleving. De cijfers zijn en blijven bijzonder laag maar er was hoop. We zeggen expliciet, er was hoop, want sedert de berichten over een mogelijke verplichte quarantaine voor iedereen meer dan 48 uur in het buitenland verblijft, is alles weer stilgevallen.

Mogelijk verplichte quarantaine? Inderdaad, de officiële website van Buitenlandse Zaken is nog steeds niet aangepast in lijn met de verklaringen in de media van 8 december en blijkbaar is een en ander nog niet 100% afgeklokt.

De reisbureau- en reisorganisatorensector vraagt dan ook dringend duidelijkheid en perspectief.

De wereldkaart die op de website van Buitenlandse Zaken staat is indicatief en werd reeds weken niet meer van een update voorzien.

De Europese Commissie verklaarde in haar laatste verslag van 2 december 2020: "In de meeste landen is het onwaarschijnlijk dat geïmporteerde gevallen, wanneer het virus eenmaal in de gemeenschap is binnengebracht, veel zullen bijdragen aan de verspreiding van SARS-CoV-2. Luchtreizigers moeten worden beschouwd als een grotendeels niet-symptomatische subpopulatie met een lage waarschijnlijkheid van besmetting met COVID-19, vergelijkbaar met de algemene bevolking in het land van herkomst. (…). Bron: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Guidelines_for_COVID-19_testing_and_quarantine_of_air_travellers-12-2020.pdf.

Om vanuit België te kunnen vliegen vragen heel wat maatschappijen vandaag reeds een negatieve test, anders mag de reiziger niet aan boord.

Veel Belgen willen met hun bubbel naar hun tweede thuis. Anderen zullen naar landen reizen waar de test verplicht is alvorens terug te vliegen. Tot slot hebben anderen bewust een vakantie geboekt, weg van de drukte, met een minimaal risico op besmetting in vergelijking met anderen die de Belgische winkelstraten of grenssteden overspoelen.

Verwijzen naar de eerste golf zoals sommigen plegen te doen, is niet vergelijkbaar. Er is vandaag meer kennis en de toe te passen regels zijn gekend. De hele waarde ketting van de sector investeerde drastisch om alles veilig te laten verlopen. Er is dus geen vergelijk met deze eerste periode.

Op basis van deze concrete informatie vragen de beroepsverenigingen van Belgische reisbureaus en reisorganisatoren de beleidsmakers dan ook om deze regel van verplichte quarantaine niet radicaal in te voeren, maar verder te gaan op de ingeslagen weg met het PLF-formulier en dit in combinatie met het gebruik van sneltesten voor uitgaande en inkomende reizigers.

Bovendien vragen we:

  • Een wekelijkse herziening van de wereldkaart in overeenstemming met de realiteit en een verplichte quarantaine voor een land waarvan het besmettingspercentage gelijk is aan of hoger is dan dat van België.
  • Een degelijke controle op en opvolging van het invullen van de PLF-formulieren. Tot nog toe zijn er slechts 109 controles uitgevoerd op een totaal van 109.000 vliegtuigpassagiers. Toch is dit het document dat de burgers het beste bindt om zich verantwoordelijk te gedragen, overal ter wereld en altijd.
  • Een duidelijke communicatie naar de consument over de regels die gelden aan de vooravond van een vakantie, zowel in België als in het buitenland: "gedrag is belangrijker dan locatie". Dit is van vitaal belang om de verspreiding van het virus tijdens het vakantieseizoen en familiebijeenkomsten onder controle te houden.
  • In het bovengenoemde verslag van de Europese Commissie wordt eveneens aangedrongen op het goedkeuren van de antigeentests door alle lidstaten, wat in onze buurlanden reeds gebeurde. We hopen van harte dat België ook hier de beste leerling van de klas wil zijn. Dat men het gebruik snel goedkeurt, duidelijke protocollen hierrond opstelt en deze ook ter beschikking stelt voor alle vertrekkende en inkomende reizigers. Dit zowel de essentiële als de niet-essentiële reizen en dit in parallel met het efficiënt inzetten van het vaccin en dit zolang dit tweesporenbeleid noodwendig is om zo de verspreiding van het virus tegen te gaan.

VVR, de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus VZW vertegenwoordigt vandaag meer dan 600 individuele leden in Vlaanderen en Brussel. Dit is goed voor meer dan 1000 verkooppunten waar meer dan 4000 medewerkers actief zijn. Samen verzorgen ze de vakantie van meer dan 4 miljoen klanten. VVR werkt ook nauw samen met zijn Franstalige zusterorganisatie UPAV zodat ook op nationaal vlak een unieke vertegenwoordiging van de sector afgedekt is.


17 december 2020

Vereniging Vlaamse Reisbureaus vzw - VVR
Koningin Astridlaan 29/0001
8200 Brugge
info@vvr.be - www.vvr.be

Perscontact: Koen van den Bosch - 0492 / 25 17 48